Trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện, nhịp chịu lực 16x38m, diện tích sàn 1450m2, 4 tầng

Thiết kế và thi công bởi FlatSlab Việt Nam, tháng 4 năm 2019, dự kiến xong tháng 8 năm 2019

Ô sàn không có cột trong nhà có diện tích lớn 16x38m là thử thách lớn đối với chúng tôi

Đã đổ bê tông xong :