Thêm 1 tầng Hầm dưới ngôi Biệt thự đã có, giá trị ngôi Biệt thự tăng gấp 3, tháng 8/2020

Thêm 1 tầng Hầm dưới ngôi Biệt thự đã có, giá trị ngôi Biệt thự tăng gấp 3, thiết kế và thi công bởi FlatSlab Việt Nam, tháng 8 năm 2020