Nhà ở công nhân Hương Canh, VĨnh Phúc

Nhà ở công nhân Hương Canh, VĨnh Phúc. Nhà 2 tầng. Tư vấn thiết kế : Nhà thầu thi công : Chủ trì thiết kế Kết cấu : Chúng tôi không thiết kế ...

Trường phổ thông Quốc tế Thăng Long, khu Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Mai, Hà Nội

Trường phổ thông Quốc tế Thăng Long, khu Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Mai, Hà Nội. Quy mô 3 khối nhà 6 tầng nổi. Tư vấn thiết kế : Nhà thầu thi ...

Nâng 5 tầng nhà 183 Bà Triệu, Hà Nội.

Nâng 5 tầng nhà 183 Bà Triệu, Hà Nội. Nhà cũ 7 tầng, nâng lên thành 12 tầng (Đối diện tháp đôi WINCOM) . Tư vấn thiết kế : Nhà thầu thi công : ...