Nâng 3 tầng nhà 249A Thụy Khuê, Hà Nội.

Nâng 3 tầng nhà 249A Thụy Khuê, Hà Nội. Nhà cũ 19 tầng, nâng lên thành 22 tầng (công ty XD bảo tàng HCM) . Tư vấn thiết kế : Nhà thầu thi công : Công ...