Nhà Tổ – Nhà Mẫu chùa Thanh Trì, 650m2, tháng 9/2018

Nhà Tổ – Nhà Mẫu chùa Thanh Trì, 650m2, tháng 9/2018

Thiết kế và thi công bởi FLATSLAB VIỆT NAM