Nhà Tổ nhà Mẫu chùa Sóc Sơn, 9 gian 2 tầng 960m2, tháng 4/2019

Nhà Tổ nhà Mẫu chùa Sóc Sơn, 9 gian 2 tầng 960m2, tháng 4/2019

Thiết kế và thi công bởi FLATSLAB VIỆT NAM