Nhà sản xuất thiết bị cơ khí, tải trọng nặng Bắc Ninh, tháng 9/2018

Nhà sản xuất thiết bị cơ khí, tải trọng nặng Bắc Ninh

Công ty sản xuất Nhựa Hoàng Nguyên, khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Bắc Ninh

3 tầng, diện tích 1 sàn 750m2

Tải trọng thiết bị máy móc rất nặng, 1.2 tấn / m2

Hiện đang thi công đến tầng 4, tháng 9/2018