Nhà hàng Trung Hiếu – Ninh Bình, nhịp lớn 12m, 3/2020

Thiết kế và thi công nhà hàng Trung Hiếu, TP. Ninh Bình

Diện tích 360m2, 4 tầng

Nhịp chịu lực 12m

Tháng 3/2020