Miễn phí bản quyền

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC PHẠM VI CÁC CÔNG TRÌNH, CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIẾN PHÍ BẢN QUYỀN, CỤ THỂ NHƯ SAU :

 

  • CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP, PHI LỢI NHUẬN

 

  • CÔNG TRÌNH CÔNG ÍCH PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG.

 

  • CÁC CÔNG TRÌNH DO CHÚNG TÔI THIẾT KẾ VÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ

 

  • DO CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

 

  • CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐÃ HỢP TÁC TRUYỀN THỐNG