Khách sạn tư nhân và chung cư Mini Dương Nội

Khách sạn tư nhân và chung cư Mini Dương Nội

Quy mô : 225m2, 2 tầng hầm và 7 tầng nổi

Xong tháng 12 năm 2017

Thiết kế Kiến trúc + Thiết kế Kết Cấu + Thi công bởi FlatSlab Việt Nam