Khách sạn 4 sao, 15 tầng Ninh Bình

Khách sạn 4 sao Ninh Bình

15 tầng, 1 Hầm

Diện tích sàn điển hình 850m2

THiết kế và thi công bởi FLATSLAB VIỆT NAM

Hiện (tháng 12/2018) đang thi công đến tầng 6