Hội trường bệnh viện đa khoa chất lượng cao thành phố Thái Bình, nhịp lớn 15m

Hội trường bệnh viện đa khoa chất lượng cao thành phố Thái Bình, nhịp lớn 15m, 2500m2, xong tháng 12/2017

đường Lý Bôn, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình