Giảng đường Phật Pháp, chùa Ứng Hòa, 880m2 x 3 tầng. Tháng 1/2020

Giảng đường Phật Pháp, chùa Ứng Hòa, 880m2 x 3 tầng.

Thiết kế và thi công bởi FlatSlab Việt Nam

Tháng 1/2020