Công trình Trung tâm hội nghị tại thành phố Thái Nguyên, tháng 1/2017

Công trình Trung tâm hội nghị tại thành phố Thái Nguyên

7 tầng x 520m2, thiết kế và thi công bởi FlatSlab Việt Nam

Hoàn thành tháng 1/2017