Công nghệ

Mặt cắt ngang Kết cấu sàn đi qua tâm các quả bóng có hình dạng dưới đây :

MatCatNGang

 

THông thường, Chúng tôi cung cấp 5 loại chiều dày sàn, từ  230mm đến 450mm. Chiều dài vượt nhịp được từ 6m-14m là nằm trong nhịp Kinh tế của Kết cấu sàn loại này. Nếu Quý vị yêu cầu sử dụng với bước nhịp lớn hơn, chúng tôi sẽ tăng kết cấu lên 600mm hoặc kết hợp căng các bó cáp Dự ứng lực căng sau. Đề nghị liên hệ trực tiếp để có giải pháp cho những trường hợp này.
ChieuDayBD

 

BIỆN PHÁP THI CÔNG :

Cấu tạo cơ bản của Kết cấu sàn không dầm được thể hiện bằng hình sơ họa dưới đây, gồm :  (1) Cốt thép trên, (2) cốt thép phía dưới, (3) các quả bóng tạo rỗng, (4)Tấm ván khuôn đáy, (5) Các thanh liên kết. Cả tệp này được chế tạo tại nhà máy và được đưa ra công trường bằng móc cẩu (6). Trên thị trường có nhiều tên gọi, tấm C-Deck, Type-C, CDeck hay CD …. đều thể hiện cùng một loại.

Ở ngoài công trường, đặt tệp này lên xà gồ giáo chống, đặt thêm một số loại thép khác rồi đổ bê tông.

Dù tệp cấu kiện nói trên có sản xuất trong nhà xưởng trước hay không, nhưng cách cấu tạo như trên, đặc biệt là các thanh neo liên kết và chống nổi (5) đều hiệu quả với biện pháp thi công tuần tự tại chỗ tại công trường (gọi là Type-A, BD kiểu A,…)

 

 

image002

TinhToan

 

ChiuM

 

ChiuQ

 

Span-M