Cổng chào Tỉnh Quảng Ninh, Xã Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh

Cổng chào Tỉnh Quảng Ninh, Xã Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh. Công trình chào mừng 30/4/2016

Thiết kế Kiến trúc : SALVADOR PEREZ ARROYO ( Tây Ban Nha)

Thiết kế Kết Cấu : FLATSLAB VIỆT NAM

20160919_163716

20160618_161713IMG_0145 IMG_014620160518_092708 20160518_091756 20160518_092708 20160518_095433 20160518_100608 20160518_091717 20160518_09090420160504_153234 20160505_083748 20160505_092001 20160505_092713 20160505_092947 20160505_111603

 

 

41 20151126_132541 1448519292537 1448520475120 BH1 BH2 ok_chu TT1 v2 v3 v4 V7 V9 V10 V13 copy