CHUYÊN ĐỀ : Sự cố sàn Bóng – Nguyên nhân (do CON NGƯỜI, không phải do CÔNG NGHỆ) – Phương pháp để đạt Tiêu chuân Xây Dựng TCXDVN

Đặt vấn đề: Hiện nay, trên thị trường có một vài công trình sử dụng sàn Bóng xuất hiện Vết nứt phía dưới và võng, với độ rộng khe nứt ...

Các tình huống thường gặp khi Thi Công :

  Các quả bóng bị nổi lên khi bơm đầm bê tông, sử lý tình huống này thế nào ? (Trả lời)   Khi dỡ ván khuôn ra, vẫn hở đáy bóng, ...

Các tình huống thường gặp khi Thiết Kế :

Chọn chiều dày sàn thế nào để đảm bảo tính kinh tế, công thức tính toán ? (Trả lời)   Nếu cần phải giảm tối đa chiều dày sàn thì ...